KOSTERLIV.DK

 

 

 

Hvorfor er OMEGA 3-6 vigtigt ?

 

PD -studie

Fejlernærings betydning for hjernefunktion - et pd-studie i kognition, sprog og neuropsykologi.

PD - speciale

Inklusion af elever med problemadfærd i folkeskolens normalklasser

 

Efalex - forhandler

 
 


Kost - er liv !                                                                                                                                                                                                                                  Schaarup@paradis.dk

Børn og unges læring påvirkes af kostvaner !

Vil I sætte fokus på børns og unges spisevaner, og hvordan det kan påvirke hjernen og derved evnen til at indlære ? Så kontakt mig for at få inspiration til et vigtigt indsatsområde, og en forklaring på dette statement.....


Med forskellige virkemidler sætter jeg på en levende måde fokus på hvad der sker når hjernen påvirkes af sukker og næringsfattig kost. I et sprog henvendt til børn og unge i det almindelige skoleregi, kan jeg fange elevernes interesse for et emne som de synes er det mest interessante af alt i denne Verden : "Mig selv og hvordan jeg virker"

Med baggrund i en neuropsykolgisk forståelsesramme, giver jeg et kvalificeret bud på, hvad der sker med menneskets hjernefunktion, når indtagelse af store mængder sukker er en del af hverdagen. Sukkerforbruget blandt børn og unge er 10-doblet inden for de sidste 10 år !

Børn med ADHD -problemer.

Børn og unge med ADHD-problemer er særlig afhængig af kosttilskud og en kost uden hvide kulhydrater. Med min baggrund som Neuropædagog med speciale i ADHD, kan jeg give vejledning til træningsprogrammer og konsulentbistand i forhold til børn og unge med ADHD.

Hvem:

Forældrekreds, bestyrelse, lærere og pædagoger bør have et minimalt kendskab til denne niche inden for sundhedsbevidsthed. Vi er i Danmark overforsynet med information om motion og sund kost, men stort set kun i relation til overvægtighed og livsstilssygdomme. Ikke så mange er bekymrede for kostens betydning for indlæring. Henvendt til denne gruppe kan jeg tilbyde et mere teoretisk funderet foredrag, hvor relevant litteratur og henvisning til dokumenterede undersøgelser vil blive berørt.

Manglen på information om dette emne er foruroligende. Vi kan sætte ind med nok så mange handlingsplaner i forhold til pædagogik og nye faglige tiltag i folkeskolen, men hvis de unge ikke magter at klare sig igennem en skoledag med energi til hjerneaktivitet, eller med hensigtsmæssige strategier i forhold til individuelle forhold,så falder alle tiltag til jorden.


 

Foredrag/kursus

lærergrupppe/skolekreds/institutionspersonale og lign.

Varighed: ca. 1½ time (evt. pause)

Honorar:  2500 kr. eksklusiv rejseudgifter

børn og unge i forum

 (f.ex. fra 8. kl. - 10 kl, ca 50 stk.  )

 Honorar:  2500 kr. eksklusiv rejseudgifter

Yderligere info: 65913091

 

Desuden kan jeg medvirke som konsulent ved temadage, eller som inspirator til workshops, hvortil jeg har udarbejdet et idé-katalog, og jeg kan således være hjælpende løftestang for kollegaer, som har lyst til at kaste sig over dette vigtige emne i forbindelse med skolearrangementer.

 

 

Ring og hør nærmere !


 

   

Jesper Schaarup er lærer på Odense Friskole siden 1991 og har hovedsageligt undervist unge  i naturvidenskabelige fag.

Jesper har suppleret sin Uddannelse fra Den frie Lærerskole, Ollerup, med en pd-uddannelse i psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (2005), hvor hovedsageligt neuropsykolgi har været en mærkesag.

2008 - afsluttet Neuropædagogik, tværfaglig uddannelse på University College Lillebaelt

 
image/_aeble-12.jpg


Svensk forsøg med behandling af dysleksi med essentielle omega 3-6-9 fedtsyrer

Efalexstudie

Tilskud af vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer (omega 3) i et britisk ungdomsfængsel, resulterede efter 142 dage i en mærkbar positiv ændring af voldelig og asocial adfærd. Forsøget blev gennemført med placebo og i et double-blind design.

Læs nærmere her.

British journal of psychiatry (2004)


Kalorie-let.dk
 

Alt om kost - fødevarestyrelsens skole/familieside

Kalorietabel
 

Kcalforbrug kcalark.xls


 


  

 


  Foredrag og kurser om Kost og indlæring
 

Jesper Schaarup

Jomsborgvej 9

5000 Odense C.

tlf 65913091

Schaarup@paradis.dk